NL:Commands

From Tycoon Gaming
English Deutsch Polski

Hier zijn alle commando's en sneltoetsen te vinden die de server momenteel heeft.

Algemene Commando's

Chat Commando's

/ems [bericht] Ambulance spoedbericht
/mec [bericht] Monteur spoedbericht
/atc [bericht] Aangepaste ATC bericht
/con [bericht] Trein machinist
/buy [bericht] Het kopen van iets
/sell [bericht] Het verkopen van iets
/for [bericht] Te huur zetten van iets
/pos [bericht] Life Invader post
/bus [bericht] Organisatie advertentie
/help Het F7 help menu
/faction Het faction menu
/trailer Wanneer je aanhangwagen niet automatisch koppelt aan je truck, gebruik dit commando om je aanhangwagen dan te koppelen

Sneltoetsen

, (COMMA) . (PUNT) Gooi het anker uit voor boten of haalt het anker weer in
T (LETTER T) Open het invoerveld voor tekst chat
X (LETTER X) Laat de speler lijst zien (vast houden). Gebruik ↑ of ↓ om te navigeren in de spelerlijst. Gebruik ← of → om direct naar de bovenkant of onderkant van de lijst te gaan.
TAB (TAB knop) Open of sluit het ATC Menu
B (LETTER B) Open het radius menu
M (LETTER M) Open het hoofdmenu
F7 (Functieknop 7) Open het help menu
7 (NUMMER 7) Switch de in-game camera
8 (NUMMER 8) Open/sluit het voertuig menu
- (MIN) + (PLUS) ~ (TILDE) Zet de richtingaanwijzers of gevarenlichten aan of uit
Y (LETTER Y) Schakel cruise control in en uit
F8 (Functieknop 8) Open de console. (Typ "quit" en druk op "Enter" om het spel af te sluiten.)

Standaard bediening voor sirene

De server gebruikt een sirene controle systeem, wij noemen dit Emergency Siren Control (afgekort: ESC).

Cinematic camera knop (R) Zet de sirene aan of uit
Hoorn knop (E of LS) Zet de lichten aan of uit

De sirene is alleen actief wanneer de lichten aan staan. De sirene gaat automatisch uit wanneer de bestuurder uitstapt.